STANISLAV LIBENSKÝ AWARD 2019
Stay With Us! &
​​​​​​​Zůstaňte s námi! &

We are dedicated to helping young artists to pursue a creative career. If you want to be informed about Stanislav Libenský Award 2019, please sign up for our newsletter now. It is the only way we can communicate with you in the future.

Jsme odhodláni pomáhat mladým výtvarníkův v jejich tvůrčí karieře! Pokud chcete být informování o Ceně Stanislava Libenského 2019, prosíme, přihlašte se k odběru našeho newsletteru. Toto je jediná možnost jak s Vámi do budoucna můžeme komunikovat.
settings
settings
settings
settings
Ten of you get Catalogue of SLA 2019 and 2 VIP tickets for Award Ceremony free of charge./ Deset z Vás obdrží katalog SLA 2019 a 2 VIP vstupenky na vyhlašování cen zdarma.
©Copyright 2019 Prague Gallery of Czech Glass
Contact Us

[bot_catcher]